Ingå Marthaförening

Kallelse till stadgeenligt årsmöte 13.2.2020

05.12.2019 kl. 14:22
Ingå Marthaförening rf. kallar till stadgeenligt årsmöte 13.2.2020 kl 18:00

Ingå Marthaförening rf. kallar till stadgeenligt årsmöte 13.2.2020 kl 18:00 på Marthastugan Henriksdal.

Väl mött!

Ingå Marthaföreningen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Josefin Ahlgren-Spolander
Ordförande
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179