Ingå Marthaförening

Ingå Marthaförening rf. kallar till årsmöte

22.02.2021 kl. 13:12
11.3.2021 kl 18 håller Ingå Marthaförening årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 11.3.2021

Ingå Marthaförening rf. kallar till årsmöte 11.3.2021 kl 18:00.

Pga det rådande corona-läget håller vi mötet som ett hybridmöte med en liten grupp som möts på Marthastugan i kyrkbyn samt resterande via Teams. Därmed ber vi att alla anmäler sig till ordförande Josefin Ahlgren-Spolander på josefin.ahlgrenspolander@gmail.com senast 9.3.2021.

Väl mött!

Föredragningslistan:

/Site/Data/2461/Files/FOeREDRAGNINGSLISTA%20FOeR%20ARSMOeTE%2010_3_2021.pdf

Ingå Marthaföreningen
Kontaktuppgifter

Kontakt

Josefin Ahlgren-Spolander
Ordförande
josefin.ahlgrenspolandergmail.com
041 5019 179